Australia i Polonia

Uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości

10 listopada Polonia celebrowała Narodowe Święto Niepodległości. Konsulat Generalny RP zaprosił gości na uroczysty koncert organowy do St. Andrew’s Cathedral w Sydney.

W koncercie wystąpił Witold Zalewski, główny organista Katedry Królewskiej na Wawelu. Honorowymi gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści stanowi: David Clarke, członek wyższej izby Parlamentu Nowej Południowej Walii, sekretarz parlamentarny ds. wymiaru sprawiedliwości, reprezentujący Ministra Nowej Południowej Walii ds. Wielokulturowości, Raymonda Williamsa i Robert Borsak, członek wyżej izby Parlamentu Nowej Południowej Walii. Obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: Ambasador Węgier w Australii, Attila Gruber, konsulowie generalni oraz przedstawiciele korpusu konsularnego w Sydney. Na uroczystość licznie przybyła Polonia wraz z przedstawicielami organizacji społecznych: Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Małgorzata Kwiatkowska; członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, Adam Gajkowski; Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Ryszard Adams-Dzierzba. Na uroczystość przybyli także polscy księża, nauczyciele polskich szkół sobotnich, harcerze i kombatanci.

Regina Jurkowska, Konsul Generalna RP w Sydney           fot. Bogumiła Filip

Konsul Generalna R. Jurkowska powitała zgromadzonych w katedrze gości. W swoim przemówieniu nawiązała do sytuacji geopolitycznej w Europie po I wojnie światowej i do wydarzeń historycznych w wyniku których Polska odzyskała niepodległość.

David Clarke, członek wyższej izby Parlamentu Nowej Południowej Walii      fot. Bogumiła Filip

W swoim płomiennym przemówieniu David Clarke opowiedział zebranym o historii Polski, o martyrologii narodu polskiego pod zaborami i w czasie okupacji. Mówił o męstwie polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej. Bardzo pozytywnie ocenił zaangażowanie Polaków w rozwój Australii.

W dalszej części przemówienia David Clarke mówił o swoim zaangażowaniu w inicjatywach i uroczystościach zorganizowanych przez Konsulat RP w Sydney. Wiele z nich zostało odnotowanych w sprawozdaniach z działalności Parlamentu Nowej Południowej Walii.

Po koncercie licznie zgromadzona w przykatedralnej sali recepcyjnej Polonia oficjalnie pożegnała Reginę Jurkowską, Konsul Generalną RP w Sydney, która zakończyła swoją 4,5-letnią kadencję w Australii.

Podczas przyjęcia przedstawiciele Polonii dziękowali Pani Konsul za doskonałą współpracę z naszą społecznością, szczególnie za wspieranie szkół polskich w Australii. W Konsulacie wielokrotnie odbywały się uroczystości państwowe, przedstawienia teatralne, koncerty, recitale i wystawy, projekcje filmów, sympozja i konferencje.

Dzięki aktywnej współpracy Konsul Jurkowskiej z Australijskim Stowarzyszeniem Polskich Żydów i Ich Potomków udało się zorganizować wystawę „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”.

Dzięki przychylności Pani Konsul lokalni pisarze i artyści mogli zaprezentowć swoją twórczość zawsze licznie zgromadzonym uczestnikom imprez na terenie Konsulatu.

Podczas kadencji Konsul Reginy Jurkowskiej polska placówka dyplomatyczna stała się bardzo aktywnie działającym centrum promocji Polski i polskiej kultury w Australii.

Marek Weiss