Australia i Polonia, Polska, Życie i społeczeństwo

WAŻNA INFORMACJA: List gończy za Wojciechem Marianem Bednarskim

Wojciech Marian Bednarski, syn Mariana i Anny z domu Proniewicz, urodzony 12 stycznia 1959 roku w Warszawie, poszukiwany jest listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce. Poszukiwany podejrzany jest o to, że będąc w recydywie dopuścił się innej czynności seksualnej wobec małoletniego poniżej lat 15. W przeszłości Wojciech Marian Bednarski był już karany za przestępstwa pedofilskie. Przebywał ostatnio, styczeń 2024, w Kambodży, gdzie został rozpoznany przez tamtejszą Polonię. Po zgłoszeniu do służb został zatrzymany, ale ze względów proceduralnych został wypuszczony przez policję. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Na mocy postanowienia prokuratora można ujawnić dane i wizerunek poszukiwanego.

Poszukiwany listem gończym Wojciech Marian Bednarski – Fot. internet

Wojciech Marian Bednarski w czerwcu 2022 roku podczas obozu dla dzieci, w jednej z miejscowości powiatu wyszkowskiego, miało dopuścić się innej czynności seksualnej wobec małoletniego poniżej 15. roku życia. Podejrzany przebywał na tym obozie w charakterze kierowcy. Czynu tego poszukiwany dopuścił się w redycywie, był już bowiem wcześniej karany za przestępstwa na tle seksualnym na szkodę małoletnich przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie oraz Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.

Poszukiwany przez pewien czas przebywał w Indiach, następnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej. W Kambodży został rozpoznany przez tamtejszą Polonię, która próbowała zatrzymać poszukiwanego i oddać go w ręce wymiaru sprawiedliwości. Kmerska policja jednak nie znalazła podstaw prawnych do jego zatrzymania. Został wypuszczony. Nie wiadomo, gdzie udał się poszukiwany.

Poszukiwany listem gończym Wojciech Marian Bednarski w Kambodży 2024 Fot. kadr z filmu na YT

Prosimy środowisko Polonii i Polaków przebywających w Australii, aby zwrócili baczniejszą uwagę na nowo przybyłe osoby, gdyż nie wykluczone, że poszukiwany Wojciech Marian Bednarski jako jeden z kierunków ucieczki mógł obrać Australię. Osoby, które mają wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z organami ścigania.