Australia i Polonia, Polska

Emigracja buraczana – Polskie Muzeum w Tågerup

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
foto: Leszek Wątróbski

Autor: Leszek Wątróbski

Na przełomie XIX i XX wieku Polacy w Danii stanowili jedną z najliczniejszych napływowych grup etnicznych, szczególnie na południu kraju na wyspach Lolland i Falster. Emigracja zarobkowa do Danii rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Początkowo była odgałęzieniem szerokiej fali emigracji sezonowej do Niemiec na przysłowiowe “saksy”.
Jak podaje prof. E. Olszewski w swej pracy pt. „Emigracja polska w Danii 1893-1993”… na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku około 40% emigrantów znajdujących zatrudnienie na buraczanych polach Danii uprzednio pracowało w Niemczech. 

Całość papierowym wydaniu Expressu Australijskiego