Polska

Jubileuszowe doktoraty

Doktorzy-hc-z-dyplomami.-Stoją-(od-lewej)-prof.-Andrzej-K.-Koźmiński,-prof.-Edward-Włodarczyk,-rektor-Uniwersytetu-Szczecińskiego-i-prof.-Ryszard-Borowiecki,(fot.-Jerzy-Giedrys)
Doktorzy HC z dyplomami. Stoja (od lewej) prof. Andrzej K. Kozminski, prof. Edward Wlodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecinskiego i prof. Ryszard Borowiecki fot. Jerzy Giedrys)

Jubileuszowe tytuły doktora Honoris Causa, w roku jubileuszowym 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, nadano 2 wybitnym ekonomistom polskim: prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu (z Warszawy) i prof. Ryszardowi Borowieckiemu (z Krakowa). Uroczystości nadania tytułów odbyły się w Szczecinie w auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej.
 

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński jest wybitnym naukowcem, jedną z czołowych postaci nauk ekonomicznych i zarządzania w Polsce, rozpoznawalny również na świecie. Jest członkiem korespondentem PAN. Przez 18 lat pełnił funkcję rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie jest jej Prezydentem, pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A.
Prof. Koźmiński doktoryzował się na SGPiS w roku 1965 (w wieku 24 lat), habilitację przeprowadził na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1968 (w wieku 27 lat), tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1976 (jako jeden z najmłodszych profesorów w Polsce) a profesora zwyczajnego w 1983 roku.
W latach 1981-1987 jako pierwszy dziekan z demokratycznego wyboru z rekomendacji „Solidarności” kierował Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nastepnie w latach 1991-1996 był dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990-1996 był wykładowcą University of California Los Angeles, zapraszany tam co roku na semestr a w latach 1982-1989 wykładowcą Uniwersytetu w Orleanie we Francji oraz visiting profesor w wielu renomowanych uczelniach zagranicznych.
Profesor Koźmiński wypromował wielu doktorów i wybitnych profesorów zarządzania. Kierował pracami badawczymi zespołów naukowych tworząc swego rodzaju „szkołę”. Jest autor ponad 400 prac naukowych w wielu językach, w tym 47 książek. Jest też, z wyboru, członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, honorowym wiceprezydentem Central and East European Management Development Association (CEEMAN). Był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od wielu lat Profesor współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim wygłaszając wykłady gościnne dla studentów oraz przedsiębiorców, konsultując młodszych pracowników nauki i uczestnicząc w konferencjach. Ze Szczecinem związany był także rodzinnie od wczesnego dzieciństwa.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, pracuje ma Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz jako profesor wizytujący w Politechnice Częstochowskiej. Jest doktorem honoris causa: Uniwersytetu w Mesynie, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego, Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii oraz Politechniki Częstochowskiej. Jest ponadto Akademikiem Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych oraz członkiem korespondentem Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu.
Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 560 wydawnictw publikowanych w kraju i zagranicą, 130 ekspertyz i prac wdrożeniowych oraz 30 grantów badawczych. Promotor 17 zakończonych przewodów doktorskich i 6 kontynuowanych, recenzent 53 rozpraw doktorskich i 60 habilitacyjnych oraz 21 wniosków o tytuł profesora.
Profesor to były rektor Akademii – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2002-2008) oraz kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1990-2013).
Jest też wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (od 2003 r.), członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2007 r.) oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2011 r.). 
Przez lata (1998-2005) pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego i przewodniczącego Głównej Rady Naukowej TNOiK (2009-2013). Był też członkiem Zarządu Krajowego i Głównej Rady Naukowej PTE (kadencja 2010-2015), członkiem rad programowych 9 periodyków krajowych i 3 zagranicznych oraz członkiem rady programowej VII, VIII i IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
Za swoja działalność i osiągnięcia naukowe odznaczony został m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Borowiecki od 30 lat blisko i owocne współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim.

Leszek Wątróbski