Australia i Polonia, Edukacja, Świat

Maturzyści gośćmi Polskiego Konsulatu w Sydney

Maturzyści w Konsulacie RP w Sydney

Maturzyści, ich nauczycielki oraz honorowi goście.

Australijski początek marca, podobnie jak październik w Polsce, oznacza rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Przed dwoma tygodniami do studenckiego grona tutejszych wyższych uczelni dołączyli także maturzyści języka polskiego. Było ich w Sydney siedemnaścioro. W listopadzie ubiegłego roku celebrowali swoją maturę z języka polskiego na Balu, zorganizowanym przez Zrzeszenie Polskich Nauczycieli. 
W sobotę 5 marca spotkali się ponownie, tym razem w Polskim Konsulacie. Zaproszeni przez Panią Konsul Generalną, Reginę Jurkowską przybyli wraz z rodzicami i rodzeństwem aby otrzymać  dyplomy honorujące ich niezaprzeczalne osiągnięcia w języku polskim. 

Zdecydowana większość z nich otrzymała najwyższą ocenę – ‘band 6’ czyli wynik ponad 90 %. W praktyce stanowi to aż 20% ogólnej oceny kwalifikującej do przyjęcia na studia (ATAR). 
„Gratuluję wam tak wysokich wyników jakie uzyskaliście na egzaminie maturalnym z języka polskiego, powiedziała Pani Konsul. Na pewno nie byłoby to możliwe bez poparcia, jakie otrzymujecie ze strony swoich rodziców. To oni zaszczepili w was chęć uczenia się języka polskiego i nieustannie kształcili wasze poczucie polskości. Oczywiście niezaprzeczalny jest także wkład waszych nauczycielek. Zarówno tych, które przygotowały was do matury, jak też i tych ze szkół podstawowych. To dzięki ich entuzjazmowi i wysiłkom wkładanym w cosobotnie zajęcia tak, by były one jak najbardziej interesujące i wypełnione treścią, wy możecie teraz poszczycić się doskonałymi wynikami egzaminu maturalnego…”

Maturzyści gośc\ćmi Konsulatu RP w Sydney

Albert Vella przyjmuje gratulacje

Pani Konsul Generalna pogratulowała także obecnemu na uroczystości panu Albertowi Velli, Prezesowi Federacji Szkół Języków Etnicznych w Nowej Południowej Walii, który 26 stycznia, w  Święto Australii otrzymał wysokie odznaczenie państwowe –  Order Australii (Order of Australia). Pani Konsul podkreśliła zasługi Alberta Velli dla utrzymywania i rozwoju nauczania języków etnicznych w Australii. Do tych gratulacji dołączyło się także Zrzeszenie Polskich Nauczycieli. 

Chociaż Pan Albert Vella nie jest z pochodzenia Polakiem, jednak ma polskie serce, które ćwierć wieku temu skradła mu Gosia, polska nauczycielka. Biorąc za żonę polską Gosię, Albert Vella zaadoptował także naszą polską społeczność. Świadczyć może o tym jego zaangażowanie w nauczanie języka polskiego w sobotnich szkołach, które ukończyli synowie Gosi i Alberta.  Adam oraz Thomas Vella zdawali dwa i cztery lat temu maturę z języka polskiego, uzyskując doskonałe wyniki (band 6, przy czym Adam zdobył 3 miejsce w NSW). 
Jak zawsze skromny, nieco zażenowany i niekryjący wzruszenia Pan Albert podziękował serdecznie za życzenia, zapewniając, że uzyskane zaszczytne wyróżnienie państwowe – Order of Australia – mobilizuje go do jeszcze bardziej wytężonej pracy na polu edukacji w sobotnich szkołach języków, w tym oczywiście polskiego.
Uroczystość uhonorowania polskich maturzystów zaszczycił także swoją obecnością ks Kamil Żyłczyński, duszpasterz ośrodków Ashfield, Moroubra Bay i Kirribilli. Znamiennym jest fakt, że w każdym z tych ośrodków działają polskie klasy Saturday School of Community Languages, do których uczęszczali celebrowani dzisiaj maturzyści. „Za kilka miesięcy, powiedział ks. Kamil,  do Polski przybędzie blisko półtora miliona młodzieży z kilkudziesięciu krajów świata. Będzie to niepowtarzalne spotkanie wiary, spotkanie z papieżem Franciszkiem. Młodzi spotkają się również z Polską – naszą Ojczyzną, kulturą, historią. Większość z nich dowie się jednak o Polsce tylko tyle, ile uda się przetłumaczyć na obce języki.
Chciałbym serdecznie pogratulować wam, Maturzystom, nie tylko odniesionego sukcesu, ale przede wszystkim niepowtarzalnej szansy sięgnięcia o wiele głębiej. Posługując się językiem polskim macie szansę nie tylko  poznać, ale zrozumieć i poczuć w sercu Polskę. Niech zatem matura z języka polskiego, będzie początkiem waszej niepowtarzalnej przygody z naszą wspólną Ojczyzną…” 
Młodzież podziękowała ks. Kamilowi rzęsistymi brawami.

IMG_0400

Liliana Mularczyk

W uroczystości udział wzięła także pani Liliana Mularczyk, Dyrektor Merrylands High School, od kilku lat sprawująca funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Szkół Średnich w Nowej Południowej Walii. Pani Liliana jest także honorowym członkiem Zrzeszenia Polskich Nauczycieli. Podczas sobotniej uroczystości zwróciła się z bardzo serdecznym przesłaniem do młodych Polaków, aby kultywowali  wartości jakie wynieśli z domu rodzinnego i aby nieustannie rozwijali swój polski język .

Po raz pierwszy młodzież, rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość spotkania pani Kamili Walker, nowo mianowanej koordynator Studiów Polskich na Macquarie University. Pani Kamila zachęcała polskich studentów do zapoznania się z nowym programem Studiów Polskich, jaki od tego roku wprowadza na Uniwersytecie Macquarie. Wnioskując po ilości osób, które czekały na chwilę osobistej rozmowy z Panią Kamilą, po zakończeniu oficjalnej części spotkania, wystąpienie Pani Koordynator spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych.   

Gratulacje zarówno maturzystom, jak i ich nauczycielkom a także podziękowanie rodzicom złożyła pani Elżbieta Cesarski, reprezentująca Polską Macierz Szkolną oraz Komisję Oświatową Polonii Australijskiej.

Tuż przed rozdaniem dyplomów maturzystom z poszczególnych Ośrodków do młodzieży z króciutkim przesłaniem zwróciła się pani Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Polskich Nauczycieli. Tutaj należy podkreślić, że Zrzeszenie Polskich Nauczycieli było 15 lat temu pomysłodawcą zorganizowania ceremonii wyróżnienia polskich maturzystów i od tamtej pory jest wraz z Polskim Konsulatem, współorganizatorem tej uroczystości.
„Drodzy Młodzi Przyjaciele, powiedziała zwracając się do młodzieży Pani Łacek. W imieniu wszystkich nauczycieli gratuluję wam tak doskonale zdanej matury z języka polskiego. Wkraczacie w swoją dorosłość mając poczucie przynależności do Polskiego Narodu. Teraz ta polskość, którą zaszczepili w was wasi Rodzice a kultywowali ją nauczyciele – jest wasza. To wy musicie dalej o tę polskość dbać i nieść ją w czasie swoich studiów, w dalszej pracy oraz  do rodzin, które kiedyś będziecie zakładać. Ta polskość ma dodawać wam skrzydeł, wyróżniać was pozytywnie wśród grona osób, z którymi będziecie się spotykać. Mamy wiele przykładów  kiedy udokumentowana znajomość języka polskiego pomogła młodym ludziom w zdobyciu wysokiej pozycji zawodowej tak w Australii, w Polsce, jak i w innych krajach, w których nasi dawni maturzyści zdecydowali się osiedlić. Wy już udowodniliście, że stać was na wiele, dlatego jeszcze raz, w imieniu wszystkich nauczycieli, życzę wam dalszych sukcesów w nauce, w pracy i w życiu osobistym.”

Maturzyści gośćmi Konsulatu RP w Sydney

Dwie laureatki Maya Chabros (1 miejsce) i Józefina Pawlicka (4 miejsce)

Potem nastąpiła uroczystość wręczenia dyplomów oraz upominków, jakie przygotował dla młodzieży oraz honorowych gości  Polski Konsulat. Swoich byłych uczniów przedstawiały ich ubiegłoroczne nauczycielki. 
Ze szkoły w Ashfield, pani Marianna Łacek: Maya Chabros, Yulia Dziubińska, Adrian Gustaw Kawecki, Dominik Pasternak, Josephine Pawlicka, Aleksandros Rypel Polkas.
Ze szkoły w Chastwood, pani Barbara Gondek: Dorothy Michelle Moxon, Kasper Bilyk, Alexandra Jabłonowska.
Ze szkoły w Liverpool, pani Barbara Magolan: Szczepan Glewicz, Robert Kawa, Natalie Koszyński, Matthew Rutkowski.
Ze szkoły w Randwick, pani Gosia Vella: Olivia Kwiatkowski, Patrycja Łapiński, Maya Stempień,  Anna Wilkoński.

Po zakończeniu oficjalnej ceremonii, kiedy na scenie stali już wszyscy maturzyści, o głos poprosiła jedna z matek, pani dr Beata Rumianek. Pani Beata, podziękowała serdecznie Pani Konsul Generalnej, Reginie Jurkowskiej za uhonorowanie polskich maturzystów oficjalnymi dyplomami oraz upominkami. Pogratulowała także nauczycielkom, które współpracując ściśle z rodzicami, mogą teraz z dumą oglądać rezultaty swojej pracy. Młodzieży dr Rumianek życzyła powodzenia na wybranych kierunkach studiów.

Dalsza część spotkania przebiegała w bezpośredniej, rodzinnej prawie atmosferze. Robiono pamiątkowe zdjęcia z rodzicami, nauczycielkami, honorowymi gośćmi, no i przede wszystkim z Panią Konsul. Studenci dzielili się swoimi wrażeniami z pierwszego zetknięcia się z uniwersytetami, wiele osób z rozrzewnieniem wspominało lata spędzone w klasach języka polskiego. Umawiano się na kolejne, już prywatne spotkania…

Maturzyści gośćmi Konsulatu RP w Sydney

Nauczycielki klas maturalnych z honorowymi gośćmi uroczystości. Od lewej: Barbara Magolan, Barbara Gądek, ks. Kamil, Gosia Vella, Pani Konsul Regina Jurkowska, Liliana Mularczyk, Marianna Łacek

Dla nas, nauczycieli, reakcja młodzieży w czasie takiej uroczystości staje się kolejnym dowodem na nieocenioną rolę jaką w życiu młodych ludzi spełnia polska szkoła. Chodzi tu bowiem nie tylko o zdobywanie pewnego zasobu wiedzy, udoskonalanie wielu umiejętności, ale także o bardzo istotny element komfortu psychicznego. Szczególnie teraz, w świecie niesamowitego tempa życia, pośpiechu, często braku stabilizacji w rodzinie – sobotnia szkoła języka ojczystego jest z jednej strony australijską instytucją, z drugiej jednak stanowi jak gdyby przedłużenie domu rodzinnego. Poprzez spotkanie podobnych sobie kolegów i koleżanek, daje młodemu człowiekowi poczucie własnej wartości, pozwala mu się zakorzenić w kulturze swojego Narodu, która tylko może napawać dumą. Umożliwia nawiązanie przyjaźni trwających potem przez lata. A wszystko to dzieje się pod kierunkiem doświadczonych, życzliwych nauczycieli, którzy także należą do tego samego kręgu kulturowego, wyznają takie same wartości.

Chciałoby się na koniec zapytać – Czy w Sydney i przyległych miastach istnieje tylko kilkanaście polskich rodzin, którym rzeczywiście leży na sercu przyszłość ich dzieci? Nauka w Saturday School of Community Languages (kl. 7 – 12) jest całkowicie bezpłatna. Wymagane jest jedynie polskie pochodzenie, wystarczy tylko ze strony dziadków. Nawet jeśli nieco zaniedbana została w domu znajomość polskiego, można to bez trudu nadrobić. Dziecko po to będzie chodziło do szkoły, żeby się nauczyć. Dlatego nie zwlekajmy. Jeszcze nie jest za późno!

Wszelkich informacji w języku tak polskim jak i angielskim gotowe są udzielić: Marianna Łacek tel. (02) 9798 8690 email: mlacek@optusnet.com.au; Gosia Vella tel. (02) 9311 3723 email: gosiavella@optusnet.com.au
Pragniemy także zapewnić rodziców, że dla tych uczniów, którzy mają soboty zajęte innymi obowiązkowymi zajęciami przewidujemy możliwość zaaranżowania pomocy w inne dni tygodnia.

Marianna Łacek
Zdjęcia Jolanta Pawlicka