Polska

Oświadczenie zarządu SDiTRP

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego w sprawie nagrody szwedzkich dziennikarzy Pen2Pen

– Od upadku komunizmu nie ustaje dyskusja o tym jak mają funkcjonować media publiczne w Polsce – czytamy w oświadczeniu zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego.

Jednak od ram prawnych, dużo ważniejsza jest determinacja samych dziennikarzy, by działać na rzecz interesu publicznego. Ważne, by mieli świadomość swoich praw i obowiązków oraz by te były jasno określone i przestrzegane. Uznaliśmy, że nasze środowisko nie jest w pełni reprezentowane przez żadną z istniejących organizacji dziennikarskich. 
Dlatego w styczniu br. kilkunastoosobowa grupa obecnych i byłych pracowników Polskiego Radia zdecydowała się na powołanie nowego stowarzyszenia, które będzie pracować m.in. nad stworzeniem precyzyjnych standardów dziennikarskich dla radia publicznego oraz zabiegać o ich przestrzeganie.  
Zdajemy sobie sprawę, że to może być długotrwały proces wymagający wielu konsultacji, ale uważamy, ze dziennikarze powinni wziąć inicjatywę we własne ręce. Chcemy bowiem integrować środowisko dziennikarzy mediów publicznych wokół standardów, a nie poglądów. 
W najbliższym czasie przedstawimy naszym radiowym koleżankom i kolegom projekt kodeksu etyki dziennikarskiej. Sądzimy, że  precyzyjne określenie granic, które powinny wyznaczać pole naszej działalności i niezależności, pomoże w pracy. 
Chcemy wciągnąć do współpracy ludzi o zróżnicowanym światopoglądzie, ale uznających te same standardy, co my. Liczymy na dyskusję i zaangażowanie dziennikarzy oraz na to, że uzgodniony kształt kodeksu, zostanie kiedyś zaakceptowany także przez naszych pracodawców. 
Wyróżnienie naszej inicjatywy przez szwedzkich dziennikarzy jest ogromnym wsparciem już na początku drogi – szczególnie, że jednym z wzorów na którym będziemy się opierać, jest kodeks etyki zawodowej szwedzkiego radia publicznego.

Wojciech Dorosz
Dorota Nygren
Marcin Majchrowski