Australia i Polonia

Poles for Bushfire Relief – akcja zawieszona!

Dnia 27/01/2020 Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) opublikowało apel odnośnie polonijnej zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom tegorocznych pożarów w Australii  –  „Poles for Bushfire Relief”. Zaraz po naszym apelu otrzymaliśmy komunikat Ambasady RP w Australii  o organizacji zbiórki  na rzecz wsparcia odbudowy Parku Narodowego Kościuszki ze zniszczeń w wyniku tych pożarów. Zbiorka ta, z inspiracji obu Ambasad – Australijskiej w Polsce i Polskiej w Australii – została zainicjowana przez Fundację Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody oraz Dyrekcję Parku Kościuszki.

W imię jedności celów oraz utrwalania współpracy polsko-australijsko-polonijnej Prezydium RNPA podjęło decyzję o poparciu akcji pomocy odbudowy Parku Narodowego Kościuszki.

Tym samym Prezydium powiadamia, że akcja „Poles for Bushfire Relief” została zawieszona.

Informujemy jednocześnie, że wszelkie fundusze wpłacone do tej pory na akcję  „Poles for Bushfire Relief” zostaną przekazane na fundusz odbudowy Parku Narodowego Kościuszki”.

Zachęcamy tym samym społeczność polonijną w Australii do włączenia się do akcji Ambasady RP: https://polishexpress.au/polska-zbiorka-na-rzecz-odbudowy-parku-narodowego-kosciuszki/

Z poważaniem
Prezydium RNPA