Australia i Polonia, Świat

Eugeniusz Bajkowski pisze z Canberry

Owocny pobyt premiera zagranicą

BajkowskiP1060893Federalny premier Malcolm Turnbull, który niedawno powrócił do Australii z zagranicy po bardzo pracowitym i owocnym pobycie w celu uczestniczenia w obradach szeregu międzynarodowych, wpływowych i ważnych dla Australii „międzynarodowych szczytów” polityczno-ekonomicznych znów odleciał – tym razem do Paryżu na „Szczyt Klimatyczny ONZ” (UN Climate Summit) z udziałem 70 krajów.
W międzyczasie w środę 25 listopada wygłosił bardzo ciekawe i politycznie doskonale wyważone przemówienie jako główny prelegent podczas uroczystego, dorocznego bankietu bardzo wpływowej Australijskiej Izby Handlu i Przemysłu (Australian Chamber of Commerce and Industry ACCI) w sali restauracyjnej australijskiej Galerii Sztuki (National Gallery of Australia) w Canberze.
Jego poprzedni, niedawny pobyt zagranicą był bardzo pracowity i owocny. M.in. uczestniczył w obradach Organizacji Wielkiej Dwudziestki Ekonomicznej (G-20) w Turcji. Potem wziął czynny udział w obradach APEC (ekonomiczna współpraca krajów Azji i Pacyfiku z udziałem Stanów Zjednoczonych) oraz Szczycie Południowo-Wschodniej Azji (SE Asia Summit) w Manili i Dżakarcie. Odbył również bezpośrednie, dwustronne, owocne i serdeczne rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barrack Obamą który zaprosił go do wizyty w Białym Domu w Waszyngtonie.
W niektórych obradach również uczestniczyli bardzo dzielna australijska minister spraw zagranicznych Julie Bishop, minister handlu (zagranicznego) Andrew Robb i inni członkowie federalnego rządu. Wśród niewątpliwych, istotnych osiągnięć premiera Turnbulla podczas tego pobytu zagranicą należą m.in. bardzo wyraźna poprawa dwustronnych stosunków australijsko-indonezyjskich, które były bardzo napięte po egzekucji – mimo powodzi australijskich oficjalnych i prywatnych apeli o ułaskawienie – przez indonezyjskie władze dwu posiadających australijskie obywatelstwo, młodych przemytników narkotyków.
Jak również poprawa w stosunkach z Malezją oraz dalsze wzmocnienie stosunków z Filipinami. O tym wszystkim już obszernie pisano i mówiono w mediach.
I jeszcze więcej o zbrodniczej islammskiej masakrze w Paryżu i jej wciąż eskalujących pochodnych we Francji, Belgii i wielu innych krajach. Nic dziwnego więc, że rządowa liberalno-narodowa (agrarna) koalicja (LP-NAP) utrzymuje swoją decydującą sondażową przewagę nad laburzystowską opozycją zaś osobiste ankietowe notowania premiera Turnbulla wciąż rosną.

Sondaż Newspoll

Według ostatniego sondażu opinii wyborczej Newspoll (przeprowadzonego 19-21 listopada br i opublikowanego 24 listopada w dzienniku „The Australian” (sztandarowym australijskim codziennym organie News Corporation australijskiego Amerykanina Ruperta Murdocha), notowania rządowej liberalno-narodowej (agrarnej) koalicją (LP-NAP) pod względem zasadniczych głosów pozostały na wysokim poziomie 46% (małe ździebko więcej niż 45,6% uzyskanych w ostatnich wyborach 7 września 2013). Opozycyjne laburzystowskie natomiast ześlizgnęły się z 34% do 33% wskutek wzrostu notowań Zielonych z 10% do 11% (8,7% w ostatnich wyborach). „Wszyscy inni” pozostali przy 10% (12,4% w ostatnich wyborach).
Po teoretycznym podziale preferencyjnych głosów na podstawie wyników ostatnich federalnych wyborów rządowe notowania (53%) pozostały bez zmian. Również opozycyjne laburzystowskie (47% – 46,5% w poprzednich wyborach).
Natomiast wzrosły osobiste notowania premiera Turnbulla z którego zadowolonych było już 60% (poprzednio 56%) a wciąż bardzo słabe są przywódcy federalnej laburzystowskiej parlamentarnej opozycji Billa Shortena: 26% „zadowolonych” (poprzednio 27%) i wciąż 57% „niezadowolonych”.
Najlepszy dotąd dla premiera Turnbulla jest wynik kluczowego ankietowego pytania kogo respondenci uważają za lepszego na stanowisku federalnego premier.Otóż Turnbulla preferuje 64% (poprzednio 61%) ankietowanych – a Shortena już tylko 15% (poprzednio 18%).

„Australijczycy obawiają się terroru w kraju”

„Ogromna większość Australijczyków obawiają się, że terror uderzy w nich w Australii” doniósł wielki tytuł grubą czcionką na pierwszej stronie dziennika „The Australian” koncernu Murdocha News Corporation. Artykuł przedstawia wyniki niedawnego specjalnego sondażu opinii publicznej Newspoll.
Według tego sondażu 24% ankietowanego wzorca (1573 wyborców) uważa że zamachy terrorystyczne w Australii są „nieuniknione”, 23% że „bardzo prawdopodobne”, 29% że są „prawdopodobne” a tylko 15% że nie są nieuniknione bądź prawdopodobne. Tylko 20% ankietowanych uważa, że muzułmańskie społeczeństwo obecnie robi dostatecznie w kierunku zapobiegania terroryzmowi a 65% myśli, że powinno „robić więcej w tym celu.
Bardzo podobne są odsetki ankietowanych uważających, że „muzułmanie niedostatecznie czynią w kierunku integracji w australijskim społeczeństwie. Natomiast zdania na temat wysyłania australijskich wojsk naziemnych do zwalczania terroryzmu zagranicą są bardzo podzielone: 42% ankietowanych jest z tym a 45% jest przeciw (przy 13% niezdecydowanych). Ponadto tylko 22% uważa, że Australia powinna przyjąć więcej niż 12.000 syryjskich uchodźców.

Stosunki australijsko-polskie

Dobrze rozwijają się stosunki australijsko-polskie. Jak stwierdziła dzielna, pracowita, energiczna i skuteczna australijska minister spraw zagranicznych Julie Bishop w swoim komunikacie informującym o mianowaniu nowego australijskiego ambasadora w Polsce, ogólne dwustronne australijsko-polskie obroty handlowe obroty w 2014 r. wyniosły ponad AUD $1 mld (bn) a australijskie inwestycje w Polsce w 2014 r. AUD$1,49 mld (bn).
Minister Bishop jednocześnie stwiedziła, że liczy na współpracę z premier RP Beatą Szydło oraz że Polska odgrywa coraz większą rolę w Unii Europejskiej.

Nowy australijski ambasador w Polsce

Nowym australijskim ambasadorem w Polsce (z jednoczesną akredytacją w Republice Czeskiej i Litwie) mianowany został wywodzący się z Polonii australijskiej Paul (Paweł) Wojciechowski. Minister Bishop jednocześnie podziękowała kończącemu swoją trzyletnią kadencję w Warszawie amb. John’owi Dunn (PSM) za jego owocną pracę na warszawskiej placówce oraz w Republice Czeskiej, na Litwie i Ukrainie. Ambasador Wojciechowski (który prawdopodobnie przyleci do Warszawy w styczniu 2016) jest kadrowym pracownikiem australijskiego federalnego resortu spraw zagranicznych i handlu zagranicznego – Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Poprzednio był m.in. na placówkach dyplomatycznych w Europie i Azji: w australijskiej ambasadzie Belgii i Stałej Misji przy Unii Europejskiej w Brukselli oraz w ambasadach w Indonezji (w Dżakarcie) i Korei Południowej w Seulu. Również m.in. był zastępcą Generalnego Dyrektora ówczesnego federalnego resortu AusAID (Assistant Director Gerneral AusAID) odpowiedzialnym za australijską politykę w stosunku do Organizacji Wielkiej Dwudziestki Ekonomicznej (G-20), politykę wielostronną i układy partnerskie (G-20 policy, multicultural policy and partnerships). Jest absolwentem dwóch prestiżowych australijskich wyższych uczelni: magistrem (Bachelor of Arts BA) Uniwersytetu Queensland (kierunek studiów rządowych i dziennikarskich – Government and Journalism) oraz magistrem ekonomii (Bachelor of Economics B.Ec.) tego uniwersytetu oraz wyższego stopnia naukowego Master of Arts (MA) Uniwersytetu Monash w Melbourne (wydział spraw zagranicznych i ekonomii międzynarodowej: Foreign Affairs and International Economics).
Poza językiem angielskim i polskim ambasador Wojciechowski biegle mówi po indonezyjsku i koreańsku.
Serdecznie życzymy miłej i owocnej kadencji dla dobra obu naszych krajów. Należy dodać, że ambasador  Wojciechowski przed wyjazdem do Polski spotykał się z przedstawicielami organizacji polonijnych w Australii.

Dr A. Folwarczny w Australii

Na zaproszenie Australijskiego Instytutu Spraw Polskich (Australian Institute of Polish Affairs) w okresie od 20 listopada do 1 grudnia z serią wykładów, prelekcji i spotkań w Sydney, Canberze i Melbourne przebywa w Australii dr Andrzej Folwarczny, założyciel i prezes „Forum Dialogu Między Narodami”. Specjalnością dr. Folwarczneo są stosunki polsko-żydowskie. Odbywają się więc liczne spotkania z wybitnymi przedstawicielami australijsko-polskiego i australijsko-żydowskiego społeczeństwa i organizacjami australijsko-żydowskimi.
Ambasador RP Paweł Milewski wydał uroczysty obiad na cześć ciekawego gościa w prestiżowym Commonwealth Club w Canberze. Wśród zaproszonych gości był m.in. organizujący pobyt dr. Folwarcznego w australijskiej federalnej stolicy wiceprezes AIPA Aleksander Marian Gancarz.
Fundacja „Forum Dialogu Między Narodami” jest organizacją pozarządową „działającą na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami i Żydami, przeciwdziałającą przejawom antysemityzmu i ksenofobii a także edukacji na rzecz tolerancji”.