Australia i Polonia

Szanowni Poeci i Pisarze

W tym roku przypada 100 Rocznica Urodzin Papieża Jana Pawła II

Wydawnictwo Społeczne Książek EJK przygotowuje jubileuszowe wydanie książki dla Ojca Świętego w podziękowaniu za Jego Pontyfikat. 

Obecnie zbieramy wiersze o tematyce związanej z Papieżem pragniemy też pozyskać poetów i pisarzy z całej Australii. Wiek nieograniczony, serdecznie zapraszamy młodych poetów i pisarzy, a także młodzież chętną do opisania własnych przeżyć ze Światowych Dni Młodzieży w różnych krajach, fotografie mile widziane. 

Materiały prosimy przesyłać do dnia 20.05.2020 (termin przedłużony) 
na adres elektroniczny: ejkolo@gmail.com
lub na adres pocztowy: 

Dr Elżbieta Koło
Parcel Locker 10177 02205
Shop 87, 78 Heatherton Road
Endeavour Hills, VIC 3802
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (03) 9700 1161