Australia i Polonia, Kultura

Szanowni Poeci

W tym roku przypada 100 Rocznica Urodzin Papieża Jana Pawła II.

Wydawnictwo Książek EJK przygotowuje jubileuszowe wydanie poezji.
Obecnie zbieramy wiersze o tematyce związanej z Papieżem pragniemy pozyskać poetów z całej Australii. Wiek nieograniczony, serdecznie zapraszamy młodych poetów, a także młodzież chętną do przyłączenia się
do wspólnego wydania tej pamiątkowej książki.

Materiały prosimy przesyłać do dnia 30.04.2020 na adres elektroniczny: ejkolo@gmail.com

lub na adres pocztowy: Dr Elżbieta Koło, Parcel Locker 10177 02205, Shop 87, 78 Heatherton Road, Endeavour Hills, VIC 3802

Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem (03) 9700 1161